Program „Mój Prąd” – założenia szczegółowe

Dofinansowanie mój prąd fotowoltaika

“Mój Prąd” jest to program rządowy skierowany do gospodarstw domowych, dzięki któremu możemy uzyskać zwrot części kosztów instalacji fotowoltaicznej.

Uzyskać go mogą osoby fizyczne na instalacje większe niż 2 kW, ale mniejsze niż 10 kW.

Zwrot wynosi do 5000 zł netto. Program okazał się wielkim sukcesem, wnioski rozpatrywane są bardzo szybko, a pieniądze wypłacane na bieżąco.

W niewiele ponad 3 miesiące rozdano 140 mln złotych.

Wypełnij poniższy formularz i otrzymaj darmową wycenę

Nasi przedstawiciele skontaktują się z Tobą jeszcze dzisiaj!

8 + 4 =

FIRMA GODNA ZAUFANIA 2020

Certyfikat Firma Godna Zaufania 2020 przyznany Firmie KOSMOPELL -Twoja Energia
Za nieposzlakowaną opinię, etykę w prowadzeniu działalności biznesowej oraz rzetelne podejście do zobowiązań wobec klientów i kontrahentów.
Jesteśmy dumni z tego wyróżnienia i mamy nadzieję że zwiększy to Państwa zaufanie do naszej wspaniałej załogi KOSMOPELL

Przyczyni się to do szybkości obsługi wniosków klientów Edison Energia

Firma Kosmopell fotowoltaika warta polecenia

Poniżej przedstawiamy szczegółowe założenia przygotowanego przez Rząd programu „Mój prąd”:

 • Dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej od 2kW do 10kW;
 • Wysokość dofinansowania  w formie bezzwrotnej do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaiczne (PV), nie więcej niż 5 tys. zł;
 • Koszty kwalifikowane – koszty zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej;
 • Jeżeli wnioskodawca otrzymał dofinansowanie lub jest w trakcie realizacji inwestycji fotowoltaicznej w ramach innego programu, nie może ubiegać się o ponowne wsparcie w ramach programu „Mój Prąd”;
 • Instalacja PV obejmuje panele fotowoltaiczne z niezbędnym oprzyrządowaniem;
 • Beneficjentem programu jest osoba fizyczna, która jest stroną umowy przyłączeniowej;
 • Wnioski o dofinansowanie składane będą z formie papierowej. Można je przesłać np. pocztą, kurierem lub złożyć osobiście w NFOŚiGW;
 • Kwalifikacja kosztów od dnia 23.07.2019 (datą poniesienia wydatku jest data opłacenia faktury);
 • Projekt nie może zostać zakończony (instalacja przyłączona przez OSD) przed ogłoszeniem naboru, natomiast projekt musi być zakończony na moment składania wniosku o dofinansowanie. To znaczy wnioski mogą być składane po zakupie i montażu instalacji PV, podpisaniu umowy dwustronnej z dystrybutorem energii  i zainstalowaniu licznika dwukierunkowego (co jest równoznaczne z zakończeniem inwestycji);
 • Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie, który po zatwierdzeniu staje się umową o dofinansowanie oraz wnioskiem o płatność;
 • Do wniosku o dofinansowanie należy załączyć: fakturę za zakup i montaż instalacji
 • PV, dowód zapłaty faktury, dokument potwierdzający instalację licznika dwukierunkowego wraz z danymi identyfikacyjnymi konkretnej umowy kompleksowej (wzór dokumentu zostanie opublikowany wraz z ogłoszeniem naboru na stronach NFOŚiGW);
 • Dofinansowanie może być udzielone jedynie na nowe urządzenia (wyprodukowane nie później niż 24 miesiące przed instalacją);
 • Projekt nie może dotyczyć wzrostu mocy już wcześniej zainstalowanej instalacji PV;
 • Beneficjent zobowiązany jest do zgody na ewentualne przeprowadzenie kontroli instalacji w okresie 3 lat od dnia wypłaty dofinansowania;
 • Beneficjent zobowiązany jest do zgody na przetwarzania i opublikowanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, miejscowość, moc instalacji);
 • Nie przewiduje się stosowania zabezpieczeń udzielonego dofinansowania.
  Informacje o publikacji dokumentu

https://www.gov.pl/web/energia/program-moj-prad-zalozenia-szczegolowe?fbclid=IwAR3Ah8_41m8dvQwA2uGvGMQYA4xixRX4t2Ozn6Vm958eoBlWMPdyUkkl69Y

46-380 Dobrodzień, ul. Spółdzielcza 4

Biuro: +48 608 479 492

Biuro: biuro@kosmopell.pl | Serwis: serwis@kosmopell.pl