Aplikacja do pobrana na telefon dla przedstawicieli

Wymaga systemu Android w wersji 13.0 lub nowszej.

Instalacja aplikacji Kosmopell

Jak używać aplikacji