ulga inwestycyjna dla rolników fotowoltaika

Witajcie ! Mamy dzisiaj dla was dobrą wiadomość !

Jaką ?
Otóż rolnicy mogą starać się o zmniejszenie podatku aż do 25% !

Dlaczego ?
Ponieważ rolnicy coraz bardziej mechanizują swoje gospodarstwa rolne, a co za tym idzie pochłaniana jest coraz większa ilość energii elektrycznej.

Kto może skorzystać z ulgi ?
Podatnicy podatku rolnego np. osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, które są:
— właścicielami gruntów,
— posiadaczami samoistnymi gruntów,
— użytkownikami wieczystymi gruntów,
— posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki
samorządu terytorialnego.

Kiedy ?
Po zakończeniu inwestycji. Koszty zakupu instalacji muszą być potwierdzone rachunkami.

Jakie są z tego korzyści ?
Stajemy się niezależni od podwyżek cen prądu, ponieważ sami produkujemy energię elektryczną. W dodatku płacimy mniej podatku rolnego przez aż 15 lat.

Zatem chwytajcie za telefony i dzwońcie do nas po bezpłatną wycenę waszej instalacji !

46-380 Dobrodzień, ul. Spółdzielcza 4

Biuro: +48 608 479 492

Biuro: biuro@kosmopell.pl | Serwis: serwis@kosmopell.pl